Oprettelse af hjemmeside

Kontakt Chris Chabert på mail.

Din klubs navn er med til at bestemme navnet på din hjemmeside.
Har du et logo, så gør det venligst klar til at sende videre.
Ligger du inde med billeder som du ønsker skal være med til at illustrere din klub, så send dem ligeledes til Chris.