Upload af billeder

Indsæt billede på hjemmesiden

Stå på den webside, du skal indsætte billede på. Tryk Edit. 

Find ikonet Picture og tryk på det.

Tryk Gennemse for at finde det billede på din computer, du vil lægge op.

Tryk ”Åbn”.

Billedet er nu lagt op, og du kan flytte på det ved at markere det.