CVR nr.

NGFP er dækket via sin Netbank aftale – dette er angiveligt en del af Danske Banks tilbud, når kontoen er en foreningskonto – er det en erhvervs konto, kræves der tegnet en særskilt forsikring. 
Hvorledes
det håndteres i andre banker er ikke undersøgt.
Det
er den enkelte forening, som må tage stilling til om, man har behov herfor og tage initiativ hertil.
Flere foreninger har oplevet, at Danske Bank har krævet en CVR registrering.
Det
bærende princip er, at CVR registrering er påkrævet, hvis man er momspligtig eller har lønnet medarbejdere, hvor der skal indeholdes A-skat.
Derudover
kan man lave en frivillig registrering som forening, dersom man ønsker det.
Foreningen skal selv kontakte banken, såfremt foreningen ønsker bankens tilbud.
Der er ingen ændringer, fordi foreningen får et CVR nr., hverken regnskabsmetode, hvordan I køber ind mv.