Kontoplan

Kontoplan NGFP 
KontoBeskrivelse
Balance
10101Driftsmidler - Årets tilgang
10102Driftsmidler - Årets afgang
10111Driftsmidler - Årets Afskrivninger
10112Driftsmidler - Afskrivninger solgte aktiver
11001Software - Årets tilgang
11002Software - Årets afgang
11004Software - Årets afskrivninger
11005Software - Afskrivninger solgte aktiver
11100Kasse beholdning
12100Tilgodehavender - Tilskud fra NGFP
12101Tilgodehavender - (udlæg for NGFP)
12102Debitorer
13100Aconto, udlæg (medarbejdere)
13101Forudbetalte kreditorer
13102Periodisering
30100Bankkonto
30200Lån fra Novo Nordisk
30400Kreditorer
30500Periodisering
30600Andre skyldige omkostninger
Årets indtægter og udgifter - Resultatopgørelsen
40100Kontingenter
40101Diverse indtægter
40102Tilskud fra Novo Nordisk
51100Husleje
51101Halleje/Depotleje
52100Småanskaffelser < kr. 25.000
52101Software
53100Gaver & Blomster
54100Kontorartikler
54101kunst
54102Møder
54103Taxi
54104Restaurant
54105Kørsels godtgørelse
54106Porto
54107Telefon
54108Reparation & Vedligeholdelse
54109Gebyrer m.m.
54110Regnskabsassistance
54111Rengøring
54112Leasing af udstyr
54113Fester
54114Workshops, events etc.
54115Donationer etc.
54116Andre omkostninger
56100Afskrivninger, Driftsmidler
56200Afskrivninger, Software
57100Bankrenter
57101Stiftelsesprovisioner m.m.
57102Andre extra ordinære udgifter
57103Andre renter  mm.